Privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een gemakkelijk te navigeren overzicht van wat er zal gebeuren met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt. De term 'persoonlijke gegevens' omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming onze Verklaring gegevensbescherming, die we onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op onze website

Wie is de verantwoordelijke voor het vastleggen van gegevens op deze website (dwz de "controller")?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website, wiens contactgegevens beschikbaar zijn onder de sectie "Informatie vereist door de wet" op deze website.

Hoe registreren we uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens als resultaat van uw uitwisseling van uw gegevens met ons. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u invoert in ons contactformulier.

Onze IT-systemen registreren automatisch andere gegevens wanneer u onze website bezoekt. Deze gegevens omvatten voornamelijk technische informatie (bijv. Webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site werd geopend). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om de foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u voor zover het uw informatie betreft?

U hebt het recht om op elk gewenst moment informatie te ontvangen over de bron, ontvangers en doeleinden van uw gearchiveerde persoonlijke gegevens zonder dat u daarvoor een vergoeding moet betalen. U hebt ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. Aarzel niet om contact met ons op te nemen op het adres dat wordt vermeld in de sectie "Informatie vereist door de wet" op deze website als u vragen hebt over deze of andere problemen met betrekking tot gegevensbescherming. U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Bovendien hebt u onder bepaalde omstandigheden het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Raadpleeg voor details de verklaring over gegevensbescherming in de sectie "Recht op beperking van gegevensverwerking".

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en haar pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, zal een verscheidenheid aan persoonlijke informatie worden verzameld. Persoonlijke gegevens bevatten gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Deze Data Protection Declaration legt uit welke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken. Het legt ook uit hoe, en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij adviseren u hierbij dat de overdracht van gegevens via internet (dwz via e-mailcommunicatie) mogelijk beveiligingsrisico's vertoont. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beveiligen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de AVG de "controller" genoemd)

De controller voor gegevensverwerking op deze website is:
Wim Van Roy
XVision BVBA
Boomblokweg 5
3191 Schiplaken, België

[Email protected]
Tel. + 49 (0) 151 59141501

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. Namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een breed scala aan gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ook op elk moment alle toestemming intrekken die u ons al hebt gegeven. Om dit te doen, hoeft u ons alleen een informele kennisgeving per e-mail te sturen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van gegevensverzameling die plaatsvond voorafgaand aan uw intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen; recht om bezwaar te maken tegen rechtstreekse reclame (artikel 21 GDPR)
In het geval dat gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 Sect. 1 verlicht. e of f GDPR, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van gronden die voortkomen uit uw unieke situatie. Dit geldt ook voor eventuele profilering op basis van deze bepalingen. Raadpleeg deze Data Protection Declaration om de rechtsgrondslag te bepalen waarop de verwerking van gegevens is gebaseerd. Als u een bezwaar aantekent, zullen wij uw aangetaste persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we in staat zijn om overtuigende bescherming aan te bieden die deugdelijke gronden voor de verwerking van uw gegevens biedt, die opwegen tegen uw interesses, rechten en vrijheden of als het doel van de verwerking is het claimen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten (bezwaar op grond van artikel 21 Sectie 1 GDPR).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om deel te nemen aan directe advertenties, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens voor dergelijke advertenties. Dit geldt ook voor profilering voor zover het is gelieerd aan dergelijke directe reclame. Als u bezwaar hebt, worden uw persoonlijke gegevens vervolgens niet meer gebruikt voor directe reclamedoeleinden (bezwaar op grond van artikel 21 Sectie 2 GDPR).

Het recht om een ​​klacht in te dienen bij het bevoegde toezichthoudende orgaan

In geval van schending van de GDPR hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats, werkplek of op de plaats waar de vermeende overtreding plaatsvond handhaven. Het recht om een ​​klacht in te dienen is van kracht ongeacht eventuele andere administratieve of gerechtelijke procedures die beschikbaar zijn als rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om te eisen dat we alle gegevens die we automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een ​​contract uit te voeren, aan u of een derde partij worden overgedragen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens naar een andere controller zou eisen, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.

SSL- en / of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals inkooporders of vragen die u als website-exploitant bij ons indient, gebruikt deze website een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van "http: //" naar "https: //" en ook door het verschijnen van het vergrendelingspictogram in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Als u verplicht bent om uw betalingsinformatie (bijv. Accountnummer als u ons de machtiging geeft om uw bankrekening te debiteren) met ons te delen nadat u een contract op basis van een vergoeding bij ons bent aangegaan, is deze informatie vereist om betalingen te verwerken.

Betalingstransacties met gebruikelijke betaalwijzen (Visa / MasterCard, debitering naar uw bankrekening) worden uitsluitend verwerkt via gecodeerde SSL- of TLS-verbindingen. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van "http: //" naar "https: //" en ook door het verschijnen van het vergrendelingspictogram in de browserregel.

Als de communicatie met ons versleuteld is, kunnen derden de betalingsinformatie die u met ons deelt niet lezen.

Informatie over, blokkering, rectificatie en uitroeiing van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen, hebt u het recht om op elk moment informatie op te vragen over uw gearchiveerde persoonlijke gegevens, hun bron en ontvangers, evenals het doel van de verwerking van uw gegevens. U hebt mogelijk ook het recht om uw gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Als u vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het adres dat wordt vermeld in de sectie "Informatie vereist door de wet."

Het recht om verwerkingsbeperkingen te eisen

U hebt het recht om beperkingen op te leggen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Om dit te doen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres in de sectie "Informatie vereist door de wet." Het recht om beperking van de verwerking te eisen, is van toepassing in de volgende gevallen:

In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwist, hebben we meestal enige tijd nodig om deze claim te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, hebt u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.
Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens op een onwettige manier is / wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de verwijdering van deze gegevens te eisen.
Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig hebt om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te claimen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen in plaats van de verwijdering ervan.
Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van art. 21 Sect. 1 GDPR, uw rechten en onze rechten moeten tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om een ​​beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, kunnen deze gegevens - met uitzondering van hun archivering - alleen worden verwerkt met uw toestemming of om aanspraak te maken, uit te oefenen of te verdedigen of om
de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen of om belangrijke redenen van algemeen belang beschermen die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangehaald.

Afwijzing van ongevraagde e-mails

Wij hebben hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in de sectie "Informatie vereist door de wet" om ons promotie- en informatiemateriaal toe te sturen waar wij niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De exploitanten van deze website en haar pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van het ongevraagd verzenden van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

3. Registratie van gegevens op onze website

Cookies

In sommige gevallen gebruiken onze website en haar pagina's zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Het doel van cookies is om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde 'sessiecookies'. Ze worden automatisch verwijderd nadat u onze site hebt verlaten. Andere cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek aan onze website.

U kunt de instellingen van uw browser aanpassen om ervoor te zorgen dat u een melding krijgt telkens wanneer cookies worden geplaatst en om u in staat te stellen cookies alleen in specifieke gevallen te accepteren of om de acceptatie van cookies voor specifieke situaties of in het algemeen uit te sluiten en om de automatische verwijdering te activeren van cookies wanneer u uw browser sluit. Als u cookies deactiveert, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van de elektronische-communicatietransactie of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 Sect. 1 verlicht. f AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te waarborgen. Als andere cookies (bijv. Cookies voor de analyse van uw browse-patronen) moeten worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze privacyverklaring.

Server logbestanden

De aanbieder van deze website en zijn pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie bestaat uit:

Het type en de versie van de gebruikte browser
Het gebruikte besturingssysteem
Referrer URL
De hostnaam van de toegangscomputer
Het tijdstip van de serveraanvraag
Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden vastgelegd op basis van art. 6 Sect. 1 verlicht. f GDPR. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de technisch foutloze afbeelding en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken, moeten serverlogbestanden worden vastgelegd.

Contactformulier

Als u ons vragen stelt via ons contactformulier, zullen de informatie die wordt verstrekt in het contactformulier en de daarin vermelde contactinformatie door ons worden opgeslagen om uw aanvraag te behandelen en voor het geval we verdere vragen hebben. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

Daarom vindt de verwerking van de gegevens die in het contactformulier worden ingevoerd uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). Je hebt het recht om je toestemming die je ons al hebt gegeven op elk moment in te trekken.
Hiervoor hoeft u ons alleen maar een informele kennisgeving via e-mail te sturen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van gegevensverzameling die plaatsvond vóór uw intrekking.

De informatie die u hebt ingevoerd in het contactformulier blijft bij ons totdat u ons vraagt ​​om de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of als het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet meer bestaat (bijvoorbeeld nadat we hebben besloten onze reactie op uw aanvraag). Dit doet geen afbreuk aan verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen.

Registratie op deze website

U kunt zich registreren op onze website om extra websitefuncties te kunnen gebruiken. We zullen de gegevens die u invoert alleen gebruiken voor het gebruik van de respectieve aanbieding of service waarvoor u zich hebt geregistreerd. De vereiste informatie die we op het moment van registratie vragen, moet volledig worden ingevuld. Anders zullen we de registratie weigeren.

Om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in de reikwijdte van onze portfolio of in het geval van technische wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat u tijdens het registratieproces hebt opgegeven.

Wij zullen de tijdens het registratieproces ingevoerde gegevens verwerken op basis van uw toestemming (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). Je hebt het recht om je toestemming die je ons al hebt gegeven op elk moment in te trekken. Hiervoor hoeft u ons alleen maar een informele kennisgeving per e-mail te sturen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van gegevensverzameling die plaatsvond vóór uw intrekking.

De gegevens die tijdens het registratieproces worden vastgelegd, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd. Vervolgens worden dergelijke gegevens verwijderd. Dit laat de verplichte wettelijke bewaarplichten onverlet.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van contracten voor online winkels, detailhandelaren en de verzending van goederen
We delen persoonlijke gegevens alleen met derden als dit nodig is in samenhang met de afhandeling van het contract; bijvoorbeeld met bedrijven die zijn belast met de verzending van goederen of de financiële instelling die belast is met de verwerking van betalingen. Elke verdere overdracht van gegevens zal niet plaatsvinden of zal alleen plaatsvinden als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht. Het delen van uw gegevens met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, zal niet plaatsvinden.

De basis voor de verwerking van gegevens is Art. 6 Sect. 1 verlicht. b GDPR, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt voor de uitvoering van een contract of voor precontractuele acties.

4. Sociale media

Onze sociale media-optredens

Gegevensverwerking via sociale netwerken

We onderhouden openbaar beschikbare profielen in sociale netwerken. De individuele sociale netwerken die we gebruiken, zijn hieronder te vinden.

Sociale netwerken zoals Facebook, Google+ enz. Kunnen over het algemeen uw gebruikersgedrag uitgebreid analyseren als u hun website of een website met geïntegreerde sociale media-inhoud bezoekt (bijv. Zoals knoppen of banneradvertenties). Wanneer u onze sociale media-pagina's bezoekt, worden tal van gegevensbeschermingsrelevante verwerkingen geactiveerd. In detail:

Als u bent aangemeld bij uw sociale media-account en onze sociale media-pagina bezoekt, kan de beheerder van de sociale media-portal dit bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden vastgelegd als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij de respectieve social media portal. In dit geval worden deze gegevens bijvoorbeeld verzameld via cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen of door uw IP-adres te registreren.

Met behulp van de op deze manier verzamelde gegevens kunnen de operators van de portals voor sociale media gebruikersprofielen maken waarin hun voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kunt u op interesses gebaseerde advertenties binnen en buiten uw aanwezigheid op sociale media bekijken. Als u een account hebt bij het sociale netwerk, kunnen op interesses gebaseerde advertenties worden weergegeven op elk apparaat waarop u bent aangemeld of waarmee u bent ingelogd.

Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingshandelingen op de portals voor sociale media kunnen herhalen. Afhankelijk van de provider kunnen daarom extra verwerkingshandelingen worden uitgevoerd door de exploitanten van de portals voor sociale media. Details zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de respectieve sociale mediaportals.

Legale basis

Onze sociale media-optredens moeten zorgen voor een zo breed mogelijke aanwezigheid op internet. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6 (1) verlicht. f AVG. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen zijn gebaseerd op uiteenlopende rechtsgrondslagen die moeten worden gespecificeerd door de exploitanten van de sociale netwerken (bijvoorbeeld toestemming in de zin van artikel 6 (1) (a) AVG).

Verantwoordelijkheid en claim van rechten

Als u een van onze sociale-mediasites bezoekt (bijvoorbeeld Facebook), zijn wij, samen met de exploitant van het sociale-mediaplatform, verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsactiviteiten die tijdens dit bezoek zijn geactiveerd. U kunt in principe uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensportabiliteit en klacht) zowel tegenover ons als tegenover de exploitant van het respectieve sociale mediaportaal (bijv. Facebook) beschermen.

Houd er rekening mee dat we, ondanks de gedeelde verantwoordelijkheid met de portals voor sociale media, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking van de portals voor sociale media. Onze opties worden bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende provider.

Opslagtijd

De gegevens die rechtstreeks via de sociale media van ons worden verzameld, worden uit onze systemen verwijderd zodra het doel van de opslag ervan vervalt, u ons vraagt ​​om deze te verwijderen, u uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven ongewijzigd.

We hebben geen controle over de opslagduur van uw gegevens die door de netwerkexploitanten worden opgeslagen voor hun eigen doeleinden. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de beheerders van sociale netwerken (bijvoorbeeld in hun privacybeleid, zie hieronder).

Individuele sociale netwerken

Facebook
We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder is Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, VS. Facebook is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield.

U kunt uw advertentie-instellingen onafhankelijk aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik op de volgende link en log in:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

We hebben een profiel op Instagram. De aanbieder is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Zie het Privacybeleid van Instagram voor meer informatie over hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens: https://help.instagram.com/519522125107875.

5. Analysetools en advertenties

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze service is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door gebruikers mogelijk maken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgedragen naar een Google-server in de Verenigde Staten, waar deze wordt opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analyse-tool zijn gebaseerd op art. 6 Sect. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van deze website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel de online aangeboden diensten als de advertentieactiviteiten van de exploitant te optimaliseren.

IP-anonimisering

Op deze website hebben we de functie IP-anonimisering geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd voordat het naar de Verenigde Staten werd verzonden. Het volledige IP-adres wordt naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar slechts in uitzonderlijke gevallen afgekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren om rapporten over websiteactiviteiten te genereren en om andere diensten aan de exploitant van deze website te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en het internet . Het IP-adres dat in combinatie met Google Analytics vanuit uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browser plug-in

U hebt wel de optie om het archiveren van cookies te voorkomen door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen. We moeten er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien hebt u de mogelijkheid om de opname van de gegevens die door de cookie zijn gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google te voorkomen, evenals de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden en installeren van de browserplug- beschikbaar via de volgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaar tegen het vastleggen van gegevens

U kunt de opname van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Dit zal resulteren in de plaatsing van een opt-out-cookie, die voorkomt dat uw gegevens worden opgenomen tijdens toekomstige bezoeken aan deze website:
Google Analytics deactivering.

Raadpleeg voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door Google Analytics de Privacyverklaring van Google op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Contractgegevensverwerking

We hebben een contractgegevensverwerkingsovereenkomst met Google uitgevoerd en implementeren de strikte bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsinstanties ten volle wanneer we Google Analytics gebruiken.

Archiveringsperiode

Gegevens over de gebruiker of het incidentniveau opgeslagen door Google gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID) worden na 14 maand geanonimiseerd of verwijderd. Klik voor meer informatie op de volgende link:
https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de functies van Google AdWords en Google DoubleClick, die op alle apparaten werken. De aanbieder van deze oplossingen is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Deze functie maakt het mogelijk om de advertentiedoelgroepen die zijn gegenereerd met Google Analytics Remarketing te verbinden met de functies van Google AdWords en Google DoubleClick, die op alle apparaten werken. Dit maakt het mogelijk om op interesses gebaseerde aangepaste reclameboodschappen weer te geven, afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfpatronen op een apparaat (bijv. Mobiele telefoon) op een manier die op u is afgestemd, evenals op al uw apparaten (bijv. Tablet of pc).

Als u ons de relevante toestemming hebt gegeven, verbindt Google uw web- en app-browserprogressies met uw Google-account voor dit doel. Als gevolg hiervan is het mogelijk om dezelfde gepersonaliseerde advertentieberichten weer te geven op elk apparaat waarop u zich aanmeldt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, registreert Google Analytics door Google geverifieerde ID's van gebruikers die tijdelijk zijn verbonden met onze Google Analytics-gegevens om de doelgroepen te definiëren en samen te stellen voor de advertenties die op alle apparaten moeten worden weergegeven.

U kunt permanent bezwaar maken tegen remarketing / targeting op alle apparaten door gepersonaliseerde advertenties te deactiveren. Volg hiervoor deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De consolidatie van de opgenomen gegevens in uw Google-account vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming, die u aan Google kunt geven en daar ook kunt intrekken (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). Gegevensregistratieprocessen die niet worden geconsolideerd in uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de consolidatie van gegevens), de registratie van gegevens is gebaseerd op art. 6 Sect. 1 verlicht. f AVG. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de exploitant van de website een legitiem belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Raadpleeg voor meer informatie en de relevante gegevensbeschermingsregels het Privacybeleid van Google op:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online promotieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
In combinatie met Google AdWords gebruiken we een tool genaamd Conversion Tracking. Als u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor Conversion Tracking-doeleinden geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de webbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies verlopen na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en we herkennen dat de gebruiker op een advertentie heeft geklikt en aan deze pagina is gekoppeld.

Een andere cookie wordt toegewezen aan elke Google AdWords-klant. Deze cookies kunnen niet worden gevolgd via websites van AdWords-klanten. De informatie verkregen met behulp van de Conversie-cookie wordt gebruikt om Conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die ervoor hebben gekozen Conversies bijhouden te gebruiken. De gebruikers ontvangen het totale aantal gebruikers dat op hun advertenties heeft geklikt en is gekoppeld aan een pagina die is uitgerust met een Conversion Tracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee ze deze gebruikers persoonlijk kunnen identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig te deactiveren via uw webbrowser onder gebruikersinstellingen. Als u dit doet, wordt u niet opgenomen in de statistieken van Conversies bijhouden.

De opslag van "Conversion" -cookies en het gebruik van deze trackingtool zijn gebaseerd op Art. 6 Sect. 1 verlicht. f AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om het webaanbod en de advertenties van de exploitant te optimaliseren.

Raadpleeg het Privacybeleid voor gegevens van Google voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversies bijhouden.
https://policies.google.com/privacy?hl=en.

U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer er cookies worden geplaatst en u kunt cookies alleen in bepaalde gevallen toestaan ​​of de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en u kunt ook de automatische verwijdering van cookies activeren bij het afsluiten van de browser. Als u cookies deactiveert, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Facebook Pixel

Om onze conversieratio's te meten, gebruikt onze website de bezoekersactiviteitspixel van Facebook, Facebook Inc., 1601
S. California Ave, Palo Alto,
CA 94304, VS ("Facebook").

Met deze tool kunnen paginabezoekers worden gevolgd nadat ze zijn gekoppeld aan de website van de provider nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt. Dit maakt het mogelijk om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoekdoeleinden te analyseren en toekomstige advertentiecampagnes te optimaliseren.

Voor ons als exploitanten van deze website zijn de verzamelde gegevens anoniem. We kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van gebruikers. Facebook archiveert de informatie echter en verwerkt deze, zodat het mogelijk is om verbinding te maken met het respectieve gebruikersprofiel en Facebook is in staat om de gegevens voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken in overeenstemming met de
Facebook gegevensgebruiksbeleid. Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebook-pagina's en op locaties buiten Facebook. Wij als beheerder van deze website hebben geen controle over het gebruik van dergelijke gegevens.

Het gebruik van Facebook Pixel is gebaseerd op Art. 6 Sect. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij effectieve advertentiecampagnes, waaronder ook sociale media.

In het Privacybeleid van Facebook vindt u aanvullende informatie over de bescherming van uw privacy op: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie 'Aangepaste doelgroepen' deactiveren in het gedeelte met advertentie-instellingen onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Om dit te doen, moet je eerst inloggen op Facebook.
Als u geen Facebook-account hebt, kunt u door gebruikers gebaseerde advertenties door Facebook op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance deactiveren: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6.Newsletter

Nieuwsbrief gegevens

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op deze website wordt aangeboden, hebben we van u een e-mailadres en informatie nodig waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en toestemming geeft voor de ontvangst van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis verzameld. We zullen dergelijke gegevens alleen gebruiken voor het verzenden van de gevraagde informatie en zullen dergelijke gegevens niet delen met derden.

De verwerking van de informatie die op het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief is ingevoerd, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). U kunt de toestemming die u hebt gegeven voor het archiveren van gegevens, het e-mailadres en het gebruik van deze informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de link "Abonnement opzeggen" in de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van alle tot dusverre verrichte gegevensverwerking.

De gegevens die u bij ons archiveert ten behoeve van het abonnement op de nieuwsbrief worden door ons gearchiveerd totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Zodra u uw abonnement op de nieuwsbrief opzegt, worden de gegevens verwijderd. Dit heeft geen invloed op gegevens die we voor andere doeleinden archiveren.

MailChimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp om zijn nieuwsbrieven te verzenden. De aanbieder is de Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

MailChimp is onder andere een service die kan worden ingezet om het verzenden van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. Telkens wanneer u gegevens invoert om u te abonneren op een nieuwsbrief (bijvoorbeeld uw e-mailadres), wordt de informatie opgeslagen op MailChimp-servers in de Verenigde Staten.

MailChimp is in het bezit van een certificering die voldoet aan het "EU-US-Privacy-Shield"
"Privacy-Shield" is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten van Amerika (VS) die tot doel heeft de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming in de Verenigde Staten te waarborgen.

Met behulp van de MailChimp-tool kunnen we de prestaties van onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Als u een e-mail opent die is verzonden via de MailChimp-tool, maakt een bestand dat in de e-mail is geïntegreerd (een zogenaamd webbaken) verbinding met de servers van MailChimp in de Verenigde Staten. Hierdoor kan worden vastgesteld of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links de ontvanger mogelijk heeft geklikt. Technische informatie wordt op dat moment ook vastgelegd (bijvoorbeeld het tijdstip van toegang, het IP-adres, het type browser en het besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende nieuwsbriefontvanger. Hun enige doel is het uitvoeren van statistische analyses van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van dergelijke analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven effectiever aan te passen aan de belangen van hun ontvangers.

Als u geen analyse door MailChimp wilt toestaan, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. We bieden u een link om dit in elk nieuwsbriefbericht te doen. Bovendien kunt u zich ook afmelden voor de nieuwsbrief op de website.

De gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). U kunt op elk gewenst moment uw toestemming intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingstransacties die voorafgaand aan uw intrekking hebben plaatsgevonden.
De gegevens die u bij ons archiveert ten behoeve van het abonnement op de nieuwsbrief worden door ons gearchiveerd totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Zodra u uw abonnement op de nieuwsbrief opzegt, worden de gegevens van onze servers evenals die van MailChimp verwijderd. Dit heeft geen invloed op gegevens die we voor andere doeleinden archiveren.

Raadpleeg voor meer informatie het Privacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

7. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube met uitgebreide integratie van gegevensbescherming

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het YouTube-platform, dat wordt beheerd door Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide modus voor gegevensbescherming. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken.
Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat het delen van gegevens met YouTube-partners kan worden uitgesloten als gevolg van de uitgebreide modus voor gegevensbescherming. Ongeacht of u een video bekijkt, maakt YouTube bijvoorbeeld altijd verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra je een YouTube-video op onze website begint af te spelen, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. Als gevolg hiervan krijgt de YouTube-server een melding welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account terwijl u onze site bezoekt, stelt u YouTube in staat om uw bladerpatronen direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.

Bovendien, nadat je bent begonnen met het afspelen van een video, kan YouTube verschillende cookies op je apparaat plaatsen. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie over onze websitebezoeker verkrijgen. Deze informatie zal onder meer worden gebruikt om videostatistieken te genereren met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. Deze cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen extra gegevensverwerkingstransacties worden geactiveerd nadat u bent begonnen met het afspelen van een YouTube-video, waarover wij geen controle hebben.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op onze interesse om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Overeenkomstig Art. 6 Sect. 1 verlicht. f AVG, dit is een legitiem belang.

Raadpleeg het privacybeleid van YouTube voor meer informatie over hoe YouTube omgaat met gebruikersgegevens: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps, een kaart- / locatieservice, via een API. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Raadpleeg de privacyverklaring van Google voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens via de volgende link:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8. Betalingsdienstaanbieders en wederverkopers

PayPal

We bieden onder andere betaling via PayPal op onze website. De aanbieder van deze betalingsverwerkingsservice is PayPal (Europa) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd).

Als u kiest voor betaling via PayPal, delen we de betalingsinformatie die u invoert met PayPal.

De wettelijke basis voor het delen van uw gegevens met PayPal is Art. 6 Sect. 1 verlicht. een GDPR (toestemming) evenals Art. 6 Sect. 1 verlicht. b GDPR (verwerking voor de uitvoering van een contract). U hebt de mogelijkheid om te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken. Een dergelijke intrekking heeft geen enkele invloed op de effectiviteit van gegevensverwerkingstransacties die in het verleden hebben plaatsgevonden.